Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků
ikonka11.10.2010

Ukončení realizace projektu "Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

Ukončení realizace projektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

V květnu 2010 byly ukončeny aktivity k projektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje". Tento projekt byl podpořen v 1. výzvě Revolvingového fondu MŽP ČR grantem ve výši 700 000,- Kč. Celkové náklady projektu činily 863 400,- Kč.

Projekt byl realizován v období září 2008 - květen 2010.

Cílem projektu MČ Praha - Libuš byl především systémový přístup k rozvoji území městské části a rozvoj strategického plánování udržitelného rozvoje v kvalitě MA21. Díky projektu se nám podařilo zrealizovat následující aktivity a zintenzivnit spolupráci MČ s veřejností:

  1. Zavedení společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje ( Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší, ekologická stopa )
  2. Vytvoření koncepčního dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš
  3. Zpracování tzv. „oponentury" strategického plánu v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ( SEA )
  4. Zintenzivnění spolupráce MČ s veřejností, soukromým a neziskovým sektorem

      - zapojení veřejnosti do projednávání dílčích výstupů SP

      - pořádání kulatých stolů

      - pořádání veřejných projednávání

      - závěrečný seminář k projektu

   5.   Obhájení vyšší kategorie místní Agendy 21

V červenci 2010 jsme na MŽP ČR zaslali závěrečnou zprávu k projektu, které obsahovala stručný popis  všech aktivit, které se v průběhu projektu realizovaly, popis změn a odchylek v projektu, změny v rozpočtu, soupis uhrazených dokladů včetně kopií faktur a účetních dokladů.

Tuto zprávu nám MŽP ČR schválilo v září 2010 a tak došlo k oficiálnímu a úspěšnému zakončení projektu. O průběhu realizace a aktivitách projektu jsme vás pravidelně informovali v časopise U Nás a na webových stránkách MČ Praha - Libuš.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří s námi na projektu spolupracovali - odborní zpracovatelé k zavedení indikátorů udržitelného rozvoje, zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Libuš, k posouzení vlivů strategického plánu na životní prostředí a veřejné zdraví      ( SEA ), občané MČ Praha - Libuš, zaměstnanci ÚMČ Praha - Libuš, podnikatelé, zástupci neziskového sektoru a zastupitelé MČ Praha - Libuš.

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý