Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality

ikonka06.09.2017

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 13. 9. 2017

ikonka26.08.2016

UŽ MŮŽEME TŘÍDIT I PLECHOVKY

Od 1. srpna 2016 se na území hlavního města Prahy postupně zavádí sběr kovových obalů, a to železných i hliníkových společně. Budou do komplexního systému nakládání s odpady začleněny jako další komodita tříděného odpadu.


Osazování stanovišť tříděného sběru sběrnými nádobami na kov zajišťují svozové společnosti postupně. V první fázi byly na území městské části Praha-Libuš rozmístěny čtyři samostatné nádoby na kovové obaly. Tyto kontejnery jsou umístěny na stávajících stanovištích tříděného odpadu v ulicích Výletní a K Vrtilce v Písnici a v ulicích K Lukám a K Jezírku na Libuši.

Podle příslibu Magistrátu by mělo být možné od 1. září 2016 zažádat o další nádoby na kovové obaly. Zástupci Magistrátu sice druhým dechem dodávají, že sběr této komodity bude přednostně směřován na exponované lokality, které jsou v hojné míře navštěvovány občany a návštěvníky Prahy, nicméně možnosti požádat o rozmístění dalších kontejnerů na kovové obaly městská část Praha-Libuš využije a obrátí se s požadavkem na Magistrát hlavního města Prahy.

ikonka15.07.2015

Smrky nedobrovolně shazují jehličí, vysává je mšice

K problematice týkající se škod způsobených mšicí smrkovou příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy vydala tiskovou zprávu, která je umístěna na webových stránkách této organizace: http://www.lhmp.cz/lesy/2015/07/smrky-nedobrovolne-shazuji-jehlici-vysava-je-msice/. Je zde shrnut postup, jak s napadenými dřevinami dále nakládat. Kromě jiného je doporučováno dřeviny opakovaně skrápět vodou a případně ošetřit postřikem insekticidu proti mšicím. Kromě "omývání" a postřiku potřebují sužované stromy především pravidelné a velmi důkladné zalévání. Teprve následující podzimní a zimní měsíce ukážou, které stromy ataku mšic nakonec podlehnou. Je proto zbytečné stromy již nyní preventivně kácet, likvidace vzrostlého stromu by měla být až tím posledním řešením, doporučují odborníci.

ikonka10.07.2015

Mateřská škola Mezi Domy přijme paní na úklid od 17. 8. 2015.

ikonka14.11.2013

Našel se klíč

V okolí tenisových kurtů se našel jeden klíč na očku ve tvaru "s". K vyzvednutí na odboru správní a školství, pracoviště K Lukám 664, Praha 4 - Libuš.

ikonka16.11.2012

MČ Praha-Libuš podporuje cyklodopravu

Zachování obousměrné cyklistické dopravy v jednosměrných ulicích pomocí červených pruhů na vozovce je na území města stále vzácně realizovaným dopravním řešením.

  

Městská část Praha-Libuš dokončila druhou etapu projektu podporujícího cyklodopravu

  

Projekt se týká lokality rodinných domů, která je ze dvou stran ohraničena frekventovanými ulicemi Libušská a Dobronická, denně tudy v obousměrném provozu projede až 17 000 vozidel. Dopravní řešení spočívá ve vytvoření zóny se zklidněným provozem, tj. umístění vjezdových prahů z kruhových polštářů, vytvoření jednosměrných ulic se zachováním obousměrného provozu cyklistů, snížení rychlosti na 30 km a  umístění lokálních zúžení vozovek v ulicích Drůbežářská, Husařská, V Koutě, Burianova a Chladírenská. Kromě nezanedbatelného vlivu na zklidnění dopravy a zamezení nežádoucího průjezdu vozidel přispělo nové dopravní opatření k začlenění cyklistiky jako rovnoprávného druhu dopravy ve městě. Zachování obousměrné cyklistické dopravy v jednosměrných ulicích pomocí červených pruhů na vozovce je na území města stále vzácně realizovaným dopravním řešením.

Řidiči, ve snaze urychlit si cestu a vyhnout se přetížené křižovatce ulic Libušská - Dobronická, projížděli rezidenční čtvrť, a to i přes umístěné značení „Zóna průjezd zakázán", a často překračovali povolenou rychlost 40 km. Na základě podnětů od občanů zadala městská část zpracování studie, která byla 10. října 2011 veřejně projednávána. O veřejném setkání byli obyvatelé informováni dopisem vhozeným do poštovních schránek. Debaty se zúčastnila necelá třetina dotčených obyvatel, byly probrány a vysvětleny i jiné možnosti řešení, než navrhovala studie.  Připomínky a podněty ze setkání nechala městská část zapracovat do projektu dopravního řešení. Realizace opatření pro zklidnění lokality byla rozdělena do tří fází.  První dvě se již podařilo v letošním roce dokončit, a to z rozpočtu městské části. Na všech vjezdech do zóny s rychlostí  sníženou  na 30 km nechala městská část umístit příčné prahy tvořené malými zpomalovacími kruhovými polštáři. Ve vybraných ulicích zavedla systém jednosměrných ulic. Cyklistům obousměrný provoz v jednosměrkách umožnila instalací vodorovného značení (červených pruhů pro cyklisty) a doplňkových tabulek. Zbývá dokončit třetí část projektu, která spočívá v rozvlnění přímých úseků komunikací pomocí zábran určených k lokálnímu zúžení ulic (umístěním květináčů odpovídající velikosti osazené vhodnou zelení). Realizace poslední fáze projektu se předpokládá během příštího roku.

ikonka23.08.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.8.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dle § 25, odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,  ve znění pozdějších změn.
Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distr. soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa:
Praha 4 - Libuš
ul. Ke Březině: č.p. 82, 83, 85, 86, 88, 172                                                                               dne: 30.8.2012
od: 9:00  do: 17:00
Děkujeme za pochopení

ikonka02.05.2012

Týden lesů 2012 - Do lesa s lesníkem

Lesy hl. m. Prahy letos připravuje pro školy a veřejnost ve spolupráci s dalšími lesnickými organizacemi dvoudenní akci v rámci Týdne lesů 2012 pod názvem "Do lesa s lesníkem". Akce bude probíhat od 16. - 17. května v Kunratickém a Klánovickém lese. V odkazu najdete podrobnosti o programu této akce, mapky s vyznačeným místem konání plánované prezentace stromového tomografu.

Odkaz:
http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=710&aid=1113

ikonka11.05.2012

každoroční LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK

V sobotu 12. května 2012 se od 14 do 18 hodin koná tradiční LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK.

Zábavný program, řemeslné stánky, občerstvení a tombola - to vše je připraveno.

Přijďte na prostranství před Albertem v Písnici, těšíme se na vás.

ikonka19.09.2011

Částečné uzavření ulice Ladislava Coňka dne 22.9.2011

V rámci akcí k Evropskému týdnu mobility bude ve čtvrtek 22.9.2011 v době od 7,00 do 9,00 hodin uzavřena část ulice Ladislava Coňka v úseku od ulice K Vrtilce za základní školu.

V prostoru před základní školou budou v tuto dobu probíhat soutěže pro děti.
Po ukončení akce bude provoz ulicí opět obnoven.
ikonka14.09.2011

Kontejnery na odpad hrazeny z rozpočtu městské části

Kontejnery na odpad hrazeny z rozpočtu městské části

 

14.10. - 16.10.2011                 Ohrobecká, Na Konečné, Výletní, K Novému sídlišti (u ul. Šátalská)

21.10. - 23.10.2011                 K Lukám, Na Okruhu,  Hoštická (u ul. Olšovická), Na Močále (u ul. Třebějická)

4.11. - 6.11.2011                     Zbudovská, Na Domovině, Ke Kašně, V Rohu

11.11. - 13.11.2011                 Zahrádecká, Drůbežářská, U Bazénu, K Vrtilce

 

Kontejnery budou přistaveny v pátek v odpoledních hodinách (do 16,00 hod.), nejvýše však dvě sběrné nádoby na stanoviště. Celkový předpokládaný počet - 32 (zhruba 11 m3) kontejnerů.

Tuto službu bezplatného přistavování kontejnerů pro občany poskytuje městská část již od roku 1998 a za toto období bylo přistaveno neuvěřitelných 1197 velkoobjemových sběrných nádob na odpad s celkovým přibližně vyčísleným objemem 13167 m3.

 

Odbor životního prostředí a dopravy 
 
ikonka07.10.2010

JEZDECKÝ DEN v Písnici 9.10.2010

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha pořádá v sobotu 9.10. od 9:30 do 15:30 hodin Jezdecký den v ul. Zátoňská 20.

ikonka30.08.2010

DRAKIÁDA - Den pro zdraví a udržitelnou energetiku dne 2.10.2010

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, INFO-DRÁČEK, o.s., a TJ Tempo Praha pořádá od 15 do cca 19 hodin Drakiádu na fotbalovém hřišti v Písnici, ul. Švihovská.

Můžete se zúčastnit soutěže o nekrásnějšího létajícího draka, nejoriginálnějšího draka a nejdéle létajícího draka. Kdo nebude mít draka, může si ho vyrobit ve stánku občanského sdružení INFO-DRÁČEK. Porota složená z vedení MČ Praha-Libuš předá vítězům pěkné ceny darované místními firmami.

Doprovodné programy:

Stanoviště Střední zdravotnické školy 5. května, Státního zdravotního ústavu Praha, Českého červeného kříže a Všeobecné zdravotní pojišťovny: měření tlaku, tuku v těle, ukázka první pomoci, tématické malování dětí...

Stanoviště společnosti PORSENNA a Hnutí Duha: jak šetřit energiemi, co jsou to alternativní zdroje...

Stanoviště INFO-DRÁČEK: informace o zdravotní prevenci

Stánek s biopotravinami a výrobky Fair Trade.

Jízda na koních a ponících.

Bohaté a pestré občerstvení pro všechny věkové skupiny.

ikonka30.08.2010

DUATLON dne 2. 10. 2010

Duatlon (běh a jízda na kole) pro děti do 15 let pořádá pan Zdeněk Horčík s MČ Praha-Libuš. Start a cíl je před Klubem Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice

Přihlašovat se můžete na adrese:

horcik@quick.cz
humanitni@praha-libus.cz

Uveďte jméno, příjmení dítěte a rok narození.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

ikonka15.06.2010

Kulatý stůl - Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Písnici začíná vařit i pro veřejnost

Od 1.10.2007 základní škola V Písnici nabízí občanům novou službu - obědy pro veřejnost. Cena jednoho oběda je 56,- Kč. Více informací na telefonu školy 261911451

ikonka12.12.2007

Základní škola Meteorologická vaří od 7.1.2008 i pro veřejnost.

ikonka12.12.2008

Plánované změny MHD

v říjnu 2008 byly firmou ROPID předloženy Úřadu MČ Praha - Libuš Návrhy dopravního opatření týkající se změn tras, zastávek a provozních parametrů linek PID

V říjnu 2008 byly firmou ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) předloženy Úřadu MČ Praha - Libuš Návrhy dopravního opatření týkající se změn tras, zastávek a provozních parametrů linek PID v oblastech Prahy 4, 11 a 12. V navrhovaných změnách se naší městské části konkrétně dotýkají změny na autobusových linkách:

-         č. 113, 171, 272 : linky by měly být sloučeny v jednu linku č.113, některé spoje by končily na zastávce Sídliště Písnice, některé by zajížděly do staré Písnice. Počet a frekvence spojů do zastávky Sídliště Písnice a Písnice by zůstal zachován.

-         č. 117: linka by měla být zrušena

-         č. 197: linka by měla být zrušena

-         č. 198: trasa linky by měla být prodloužena na Chodov, ale zároveň by mělo dojít ke změně vedení trasy - linka by nejezdila přes zastávku Sídliště Písnice, její trasa by byla nově vedena  přes ulici Dobronickou (zastávky  Jirčanská - Libuš - Dobronická... )

  Návrh těchto změn byl předložen v době, kdy je systém MHD na našem území relativně dobře fungující a ani ze strany občanů nejsou zaznamenány výrazné stížnosti a připomínky. Domníváme se proto, že nejsou důvody přistoupit k tak rozsáhlým a radikálním změnám.Jelikož se jedná o změny, které by se vesměs negativně dotkly naší městské části a zhoršily by se tak  přepravní podmínky, bylo firmě ROPID v říjnu zasláno  nesouhlasné stanovisko k těmto změnám.

Návrhy na změny MHD na území naší MČ se zabývala na svém jednání dne 2.12.2008 také Rada městské části. Závěrem bylo opět jednoznačné nesouhlasné stanovisko k těmto změnám, které bylo neprodleně zasláno firmě ROPID. Pevně věříme, že firma tyto  nesouhlasná stanoviska městské části zohlední a k navrhovaným změnám nedojde!

 

Ještě jednou bychom chtěli zdůraznit a upozornit  občany, že za všechny výše uvedené navrhované změny  je odpovědná firma ROPID. Zároveň občany prosíme, aby své  případné  výhrady a názory k navrhovaným změnám směřovali   na firmu ROPID, která sídlí v Rytířské ulici č.p. 10, Praha 1. V současné době firma ROPID vyhodnocuje připomínky a stanoviska jednotlivých městských částí k navrhovaným změnám a prověřuje technické možnosti dopravního řešení.

V příloze je uvedeno stanovisko MČ Praha - Libuš, které bylo zasláno firmě ROPID.

                                                                       
ikonka26.08.2009

Svoz bioodpadu v Praze

Rozšíření nabídky služby svozu bioodpadu v Praze – již na celém území hlavního města!
Magistrát hlavního města Prahy a společnost Pražské služby, a.s., navazují na skvělé výsledky hl. m. Prahy v oblasti systémové separace složek komunálního odpadu a přicházejí s nabídkou separace další významné složky komunálního odpadu s jejím následným využitím formou kompostování.

ikonka10.12.2009

MČ Praha-Libuš splnila kritéria pro přidělení vyšší kategorie místní Agendy 21

Městská část obhájila dne 9. prosince 2009 postup při realizaci místní Agendy 21 (strategické řízení se zapojováním veřejnosti) před Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Dosáhla tak vyšší kategorie místní Agendy 21, kategorii "B".

Obhajobu před pracovní skupinou, která se schází na Ministerstvu životního prostředí, předcházelo šetření na místě v MČ Praha-Libuš, kterého se zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro MA21 RVUR. Těmto zástupcům byly sděleny konkrétní aktivity v naplňování oficiálně daných kritérií MA21. Své aktivity prezentovala MČ, strategický tým a energetický tým MČ, Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a MA21, různá sdružení, spolky a místní podnikatelé.

odkaz na kritéria MA21: http://ma21.cenia.cz

Děkujeme všem aktivním občanům, kteří nám pomáhají v rozvoji Libuše a Písnice.

ikonka16.12.2009

Zimní údržba chodníků

Letošní novela zákona o pozemních komunikacích nově určila vlastníkům komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku nebo místní komunikace.

Letošní novela zákona o pozemních komunikacích nově určila vlastníkům komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku nebo místní komunikace. To znamená, že tato novela zbavuje vlastníky domů odpovědnosti za škody vzniklé na přilehlém chodníku, jestliže jim nepatří.

Městské části Praha - Libuš se touto změnou týká zajištění zimní údržby na chodnících o celkové rozloze  cca 36.500m2, což je oproti  loňským  6.650 m2  nezanedbatelný nárůst plochy chodníků. Finanční možnosti MČ jsou však značně omezené. Z ekonomických důvodů proto požádala MČ Praha - Libuš o zařazení téměř všech chodníků do vyhlášky č. 45/1997 Sb., hl.m. Prahy, kterou se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých  se nezajišťuje zimní údržba. To znamená, že zimní údržba se z  finančních důvodů bude provádět pouze na vytipovaných, nejvíce frekventovaných chodnících a je zřejmé, že dojde ke zhoršení situace v zajištění zimní údržby u méně frekventovaných chodníků, o které se v minulosti starali vlastníci přilehlé nemovitosti.

             Věříme, že tuto složitou situaci přijmete s pochopením, a budeme rádi, když se najdou takoví spoluobčané, kteří, i když to není jejich povinnost, se budou i nadále starat o chodníky u svých nemovitostí.

 

 

vymezovací obrázek
<< zpět na aktuální články

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý