Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality


<< zpět na seznam článků
ikonka15.02.2012

park U Zahrádkářské kolonie - proměna začíná

Městská část Praha-Libuš začíná od února 2012 realizovat projekt na obnovu prostranství v lokalitě U Zahrádkářské kolonie.

Cílem je vytvořit atraktivní veřejně přístupný park, který bude sloužit k odpočinku,
relaxaci a společnému setkávání obyvatel jak místních, tak i z okolních městských částí.

Prostor se nachází mezi ulicemi Smotlachova, U Zahrádkářské kolonie, K Lesu a U Vodojemu a křižuje ho ulice Přírodní.

Stav této oblasti je již několik let v centru zájmu obyvatel, občanských sdružení a úřadu naší městské části. Původní zahrádkářská kolonie chátrala a stával se z ní neupravený veřejný prostor.

V roce 2007 po opakovaných žádostech místních obyvatel byla připravena studie rekultivace prostoru a jeho přeměny na skutečný park se zpevněnými komunikacemi, lavičkami a osvětlením, které lidem usnadní cestu touto oblastí. Nejpodstatnější ale je, že vznikne místo pro setkávání se, místo pro dětské hry a různé způsoby trávení volného času. Počítá se s umístěním hracích prvků, vybudováním plochy pro petank, vznikne tu volná mlatová hrací plocha pro všechny a také amfiteátr v podobě sedacích zídek. Vzhledem k těmto záměrům a také k potřebě omladit zeleň byl v lokalitě zpracován dendrologický průzkum. Nové stromy vysazené v parku budou plnit nejen funkci estetickou, ale i naučnou. Vznikne zde i dendrologická stezka s naučnými tabulemi.

Součástí řešení relaxační zóny je i zklidnění dopravy v okolí parku. Budou zde nainstalovány dva stavební zpomalovací prahy - v ulicích U Zahrádkářské kolonie a Přírodní, vznikne přechod pro chodce a zčásti se vyřeší i letitý problém s nedokončeným chodníkem v ulici Přírodní. Bezpečně se budou moci v parku pohybovat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Studie obsahující všechny uvedené náležitosti byla v roce 2008 představena veřejnosti. Na základě veřejného projednání a po zapracování připomínek zadala městská část Praha-Libuš vypracování projektové dokumentace a zpracování projektové žádosti o dotaci na realizaci parku. V roce 2009 však městská část se svou žádostí neuspěla.

Až na podzim roku 2010 se podařilo s přepracovanou žádostí uspět, a tak došlo v dubnu 2011 k podpisu smlouvy o financování projektu s hl. m. Prahou, jako řídícím orgánem Operačního programu Praha -Konkurenceschopnost. Městská část Praha-Libuš se stala příjemcem dotace na projekt Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie.

K realizaci záměru byla získána finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 8,3 miliónu korun, z rozpočtu hl. m. Prahy 0,7 miliónu korun a městská část Praha-Libuš se zavázala k povinné spoluúčasti ve výši 0,7 miliónu korun.

Partnerem projektu je Občanské sdružení Třešňovka.

Projekt trvá oficiálně od 1. června 2011 do 31. ledna 2013, přičemž v roce 2011 probíhala veřejná zakázka podlimitního rozsahu na dodavatele stavby. V lednu letošního roku byla podepsána smlouva s firmou Gardenline, s. r. o., Litoměřice, jako dodavatelem stavby. Během února 2012 bylo staveniště předáno dodavatelské firmě k realizaci. Dohled nad stavebními pracemi bude provádět odborný technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Mimoto bude zajištěn i specializovaný dozor nad sadovými úpravami a úpravami zeleně v parku během celé stavby.

Věříme, že se nám podaří do konce letošního roku předat veřejnosti park o celkové rozloze 1,4 ha, který přispěje ke zkvalitnění veřejného života a životního prostředí v naší městské části.

Podrobné informace o zahájeném projektu naleznete na www.praha-libus.cz.

Informace o operačním programu naleznete na www.oppk.cz.

Jana Martínková, koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, projektový manažer

PRAHA
& EU

INVESTUJEME
DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ikonka článek k počátku realizace  (173.171 Kb)
ikonka aktuální stav realizace   (809.322 Kb)
ikonka souhrnné informace  (981.244 Kb)
1
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý