Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality


<< zpět na seznam článků
ikonka13.08.2013

Dotace MMR rozšířena i na možnost o finančního příspěvku na opravu bydlení po bouři 4./5. 8.2013

Finanční příspěvek občanům až do výše 30 tis. na byt.

MČ může na základě žádostí občanů požádat o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z  programu „Podpora bydlení při živelní pohromě", z dotačního titulu č. 3 

Název programu: - 117 0260

Podpora bydlení 2013

- s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem" na základě žádosti občana.

 

Formulář žádosti občana o příspěvek na náklady na opravu bydlení po bouři 4./5. 8.2013 je připojen. Je třeba jej vytisknout, vyplnit a podepsat. Doložit veškeré vypsané přílohy (výpisy z katastru nemovitostí, smlouvy, čestná prohlášení, fotky před opravou a po ní). Dále je vytisknout a podepsat stránku Seznamu žadatelů.

1 byt = 1 žádost

2 byty v 1 domě = 1 společná žádost za 2 byty o 2 finanční příspěvky

Žadatelem je občan, kterému škoda reálně vznikla v den bouře. Tedy ten občan, který nemovitost právem obýval. Toto právo je třeba doložit způsobem uvedeným v žádosti.

Při vyplnění seznamu žadatelů je třeba prohlásit, že žadatel nečerpá prostředky na likvidaci škody po povodních na základě Nařízení vlády č. 394 - 2002 Sb., které je připojeno v přílohách.

Výtah z pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku, se kterými se musí každý žadatele seznámit je uveden na druhé straně žádosti.

Příspěvek se poskytuje pouze na nemovitosti pro trvalé bydlení, nelze jej použít na opravu rekreačních, hospodářských nebo komerčních objektů.

Příspěvek se poskytuje pouze na opravy, na uvedení do původního stavu. Nelze jej použít na investice a zhodnocení nemovitosti.

Příspěvek se poskytuje pouze na opravy škod způsobené bouří dne 4. a 5. srpna 2013.

Dále je připojena Metodika MMR a Výzva MMR.

Občané jsou žadateli, kteří podávají hromadnou žádost prostřednictvím své obce na MMR. Prostředky občanům proplácí obec až následně, na základě doložení účetních dokladů a po posouzení jejich účelového použití v souladu s Výzvou a Metodikou MMR a pravidly nastavenými na MČ.

 

Žadatelům doporučujeme vést předběžná jednání o konkrétních opravách s níže uvedeným pracovníkem MČ.  

 

Žádosti prosím předávejte písemně včetně všech doložených příloh na podatelnu úřadu MČ

nejdéle do středy 18. září 2013.

  

Účelovost použití prostředků bude posuzovat vedoucí odboru majetku a investic MČ (OSMI MČ), na adrese K Lukám 664, 1. patro, pujman@praha-libus.cz, tel. 603 410 025.  

Obecné informace o dotaci MMR podává referent fondů, Ing. Šárka Fruncová Vlčková, fruncova@praha-libus.cz, tel. 244 021 420.

 

ikonka Žádost o finanční příspěvek  (121.006 Kb)
ikonka Nařízení vlády č. 394 - 2002 Sb. - příspěvek není určen pro občany, kteří čerpají prostředky dle toho nařízení (škody po povodni)  (1184.847 Kb)
ikonka Originál výzvy k podání hromadných žádostí - MMR ČR  (93.752 Kb)
ikonka Seznam žadatelů, do kterého se občan připojí   (33.126 Kb)
ikonka Metodika realizace poskytnutí příspěvku  (143.224 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý