Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality


<< zpět na seznam článků
ikonka05.02.2015

Připomínky ke stavbě Metra D

Po prostudování projektové dokumentace na stavbu Metra D pro stavební povolení připravuje Úřad městské části Praha-Libuš pro jednání Zastupitelstva MČ, které se bude konat dne 18.2.2015, níže uvedené  připomínky.

Další případné připomínky občanů vzešlé z veřejného projednání, které se uskuteční dne 12.2.2015 od 17,00 hodin v tělocvičně Klubu Junior,  budou zapracovány a předloženy spolu s připomínkami úřadu městské části  na jednání Zastupitelstva.

 

Stanice LIBUŠ:

 1. Požadavek na dořešení propojení pro pěší mezi ul. Libušská a vestibuly stanice LIBUŠ (nabízí se napojení navrhované štěrkové komunikace na pozemek parc.č. 1140/1, v k.ú. Libuš, ve vlastnictví MČ do ulice K Jezírku. Úpravu komunikace štěrkem navrhujeme zaměnit za jiný materiál – zámková dlažba, živice).

  Požadavek uplatňujeme mj. na základě častých dotazů  a připomínek občanů.

 2. Chybí propojení pro pěší jižního vestibulu stanice LIBUŠ do ulice Na Šejdru (požadavek na prověření propojení přes pozemek parc.č. 215 k.ú. Libuš ve vlastnictví MČ).

 3. Doplnění městského  mobiliáře (lavičky a odpadkové koše) na ploše mezi jižním vestibulem a ulicí Novodvorská.

 4. Doplnění  výsadby stromů podél severní a východní strany jižního vestibulu.

   

 5. Při výstavbě:

  V prováděcí dokumentaci řešit umístění a  dostupnost autobusové zastávky MHD Pavlíkova pro obyvatele z lokality RD (severní konce ulic Mašovická a Jirčanská budou uzavřeny a z této strany nebude na Novodvorskou přístup pro pěší).

   

  Stanice PÍSNICE:

 1.  Požadavek na zastřešení obou vedlejších výstupů.

 2.  Požadavek na umístění  eskalátorů  vedoucích z vestibulu na povrch u hlavního výstupu u SAPA a u vedlejšího výstupu u písnického sídliště.

 3.  Doplnění městského mobiliáře  (především lavičky) v dostatečném počtu na obou stranách ulice Libušská.

 4.  Městská část nesouhlasí s vybudováním odbočovacího pruhu na ulici Libušská do ulice V Lužích (příjezd do ulice V Lužích je řešen příjezdem z okružní křižovatky Libušská – Kunratická spojka).

   

  Při výstavbě:

 5. Areál SAPA požadujeme v době stavby dopravně  napojit na plánovanou provizorní komunikaci na Kunratickou spojku, 2 výjezdy do ulice V Lužích požadujeme po dobu výstavby uzavřít.

 6.  Nesouhlasíme  s  navrhovaným napojením  ulice V Lužích na ulici Libušskou přes ulici V Bambouskách.  Požadujeme investorem prověřit jiné možnosti napojení ul. V Lužích, např.  na ulici Mílovou.

 7.  Výjezd ze staveniště požadujeme směřovat výhradně  na Kunratickou spojku, ne na  Libušskou ulici.

 8. Požadovat náhradu parkovacích míst za dvě zrušená parkoviště při ulici   Libušské  (jedno u ulice Výletní, druhé u obchodu Albert) v době výstavby.

 9. V prováděcí dokumentaci řešit umístění a  dostupnost autobusové zastávky MHD Sídliště Písnice.

   

   

  Stanice DEPO PÍSNICE:

  MČ zahájila jednání s náměstkem primátorky HMP pro oblast dopravy a evropských fondů Petrem Dolínkem ve věci urychlení přípravy a následně realizace stavby východního obchvatu Písnice ještě před dokončením výstavby Metra.

  S tímto souvisí i vyřešení dopravního napojení bytových domů Ekospol v ulici Švihovská na východní obchvat Písnice.

  Stávající komunikace propojující Kunratickou spojku a ul. Švihovskou (pro obyvatele BD Ekospol) bude dle  PD v době stavby zrušena a napojení bytových domů Ekospolu není v PD řešeno. Bytové domy Ekospol nelze napojit na Libušskou ulici.

   

   

   

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý