Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality


<< zpět na seznam článků
ikonka25.04.2008

Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění

Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými

zdroji. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace

kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systému pro ohřev užitkové vody či pro

přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince 2008.

 

Na podporu ekologického vytápění Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vyčlenilo částku 100 milionu korun.

Žadatelé by se svými žádostmi neměli otálet. Čím dříve svou žádost podají, tím větší budou mít šanci finanční podporu získat.

 

Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelu může dosáhnout až 50 procent investičních nákladů, u tepelných čerpadel

až 30 procent nákladu. Maximální výše podpory muže být 50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systému na ohřev vody,

u tepelných čerpadel a solárních systému pro přitápění muže dotace dosáhnout až 60 tisíc korun.

 

Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla včetně příslušenství, která nahrazují

původní kotle na pevná fosilní paliva.

 

Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců.

Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu 2005.

 

Podpora na instalaci fotovoltaických článků pro domácnosti byla pro rok 2008 vyřazena. Instalace fotovoltaických článků

je podporována v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to v ose 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce

stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.

Dotace z OPŽP nejsou určeny pro fyzické osoby. Přesná znění směrnic je zveřejněno na webových stránkách MŽP ČR a SFŽP ČR.

více informací na www.sfzp.cz

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý