Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Aktuality


<< zpět na seznam článků
ikonka04.08.2011

Bioodpad v roce 2011 - velkoobjemové kontejnery spojené se štěpkováním

SBĚR BIOODPADU

  

POMOCÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zajistil i pro letošní rok pro jednotlivé městské části velkoobjemové kontejnery  (VOK) pro sběr bioodpadu, které hradí z rozpočtu Hl. m. Prahy.

 

Městská část Praha - Libuš proto ve spolupráci s odborem ochrany prostředí MHMP organizuje pro občany s trvalým bydlištěm v naší městské části sběr bioodpadu.

 

Protože se v loňském roce velmi osvědčila při organizování sběru bioodpadu akce štěpkování větví, poskytne proto MČ Praha - Libuš i v letošním roce občanům  B E Z P L A T N Ě - možnost štěpkování větví. Tato služba bude hrazena z prostředků městské části. Stroj na štěpkování bude přistaven na stanovištích ve stejných termínech, v jakých budou přistaveny kontejnery na biooodpad, a to vždy v určený den od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.

 

Občané budou moci větve na štěpkování předat na určeném stanovišti obsluze štěpkovače.  Štěpky pak budou vysypány do přistavených VOK. V případě zájmu si občané po zpracování odevzdaných větví mohou vzít štěpky pro vlastní potřebu.

 

Větve na štěpkování by měly mít průměr do 12 cm a měly by být bez příměsí (tj. bez papírů, provázků, drátů apod.). Ve štěpkovači se také nedá drtit drobný odpad - listí, tráva apod.  

    

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na následujících  stanovištích a termínech:

   

1. 10. 2011               UL. OHROBECKÁ (křižovatka s ulicí Lojovická)

(sobota)     

  

8. 10. 2011               UL. K VRTILCE   (naproti ulice Putimská - u kontejnerů

(sobota)                    na separovaný odpad)                                                                               

  

15. 10. 2011             UL. K NOVÉMU SÍDLIŠTI  (ulice Šátalská - u kontejnerů                         (sobota)                    na separovaný odpad)

                                                                                    

22. 10. 2011             UL. KE KAŠNĚ (u ul. Vacovská - u kontejnerů na separovaný (sobota)                    odpad u MŠ Ke Kašně)

 

29. 10. 2011              UL. TŘEBĚJICKÁ - PABĚNICKÁ

(sobota)     

 

5. 11. 2011               Ul.HUSAŘSKÁ - V KOUTĚ

(sobota)     

Po celou dobu přistavení VOK bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

 

Druh sbíraného bioodpadu:

 

Komunální bioodpad - především ze zahrad: listí, tráva, neznečištěná zemina.

Zvlášť větve, které budou zpracovány na štěpky (viz informace uvedeny výše).

 

Protože celá tato akce je organizována pro občany s místem trvalého pobytu v Libuši a Písnici, bude nutné prokázat trvalý pobyt nejlépe předložením občanského průkazu přímo odborné obsluze.

  

   

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý