Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Doprava

ikonka01.02.2018

Informační zpravodaj PID

znak


více >>
ikonka19.12.2017

Informační zpravodej PID

znakVánoční a novoroční provoz PID 2017


více >>
ikonka15.08.2017

Informační zpravodaj PID

znak


více >>
ikonka17.07.2017

Informační zpravodaj PID

znak


více >>
ikonka20.06.2017

Informační zpravodaj PID

ikonka zpravodaj  (1100.92 Kb)
ikonka15.05.2017

Dočasné zneprůjezdnění ulice Lipovická

znakOd 15.května 2017 bude v ulici Lipovická č.p. 147/15 probíhat výstavba hrubé stavby RD za pomoci aut ...


více >>
ikonka02.05.2017

Čištění komunikací ve správě MČ Praha-Libuš

znak


více >>
ikonka24.04.2017

Čištění komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy

znakBlokové čištění komunikací, které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy, bude v roce 2017 probíhat ve dnec ...


více >>
ikonka24.04.2017

Změny v provozu PID

znakOd soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Více ...


více >>
ikonka08.03.2017

Informační zpravodaj PID - 5 - speciál

ikonka zpravodaj  (830.685 Kb)
ikonka02.03.2017

Informační zpravodaj PID - 5

ikonka Zpravodaj  (261.609 Kb)
ikonka21.02.2017

Informační zpravodaj PID - 4

ikonka Zpravodaj  (413.562 Kb)
ikonka01.02.2017

Informační zpravodaj PID - 3

ikonka Zpravodaj  (379.822 Kb)
ikonka23.01.2017

Informační zpravodaj PID

ikonka Zpravodaj  (516.035 Kb)
ikonka23.01.2017

informační zpravodaj PID

ikonka zpravodaj  (263.315 Kb)
ikonka20.12.2016

Informační zpravodaj PID - Vánoční a novoroční provoz PID

ikonka zpravodaj  (708.816 Kb)
ikonka12.12.2016

Změny na autobusové lince č. 113

Od neděle 11.12.2016 došlo ke změnám na autobusové lince č. 113. Vybrané spoje budou celotýdenně prodlouženy o úsek Písnice - Cholupice - Točná.

ikonka07.12.2016

Informační zpravodaj PID - prosinec 2016

znak


více >>
ikonka08.11.2016

Zimní údržba chodníků a komunikací ve správě MČ Praha-Libuš

Rada Městské části Praha-Libuš schválila na svém jednání dne 31.10.2016 Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-Libuš pro zimní období 2016-2017.
ikonka Plán ZÚ  (75.776 Kb)
ikonka Komunikace Libuš, Písnice  (3472.976 Kb)
ikonka Chodníky Libuš  (3147.928 Kb)
ikonka Chodníky Písnice  (1573.211 Kb)
ikonka Chodníky Kamýk  (1698.078 Kb)
ikonka17.10.2016

Informační zpravodaj PID č. 19

ikonka zpravodaj  (505.852 Kb)
ikonka03.10.2016

Informační zpravodaj PID - říjen 2016

ikonka zpravodaj  (621.515 Kb)
ikonka01.09.2016

Informační zpravodaj PID - září 2016

ikonka zpravodaj  (892.506 Kb)
ikonka18.12.2014

Informace o stavbě METRA D

Na stavbu Metra D, úsek Pankrác - Depo Písnice, bylo v roce 2013 vydáno územní rozhodnutí. V současné době je na Úřadu MČ Praha-Libuš k vyjádření projektová dokumentace pro stavební řízení.

Zájemci mají možnost do této PD nahlédnout na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš  po předešlé telefonické domluvě na telefonu 244 021 425 a 244 021 427 nebo na e-mailu ziv.prostredi@praha-libus.cz .

Vizualizace a koordinační situace tří stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice jsou Vám  k dispozici v  příloze.

Vizualizace tří stanic METRA D  (7168.999 Kb)
ikonka Koordinační situace stanice LIBUŠ  (1906.103 Kb)
ikonka Koordinační situace stanice PÍSNICE  (5275.642 Kb)
ikonka Koordinační situace stanice DEPO PÍSNICE  (4560.932 Kb)
ikonka16.04.2014

Dopravně koordinační studie území v okolí ulice K Vrtilce - JIH

znakRada MČ Praha-Libuš přijala na svém zasedání dne 24.2.2014 Usnesení č.45/2014, kterým schvaluje Dopr ...


více >>
ikonka16.11.2012

MČ Praha-Libuš podporuje cyklodopravu

  

Městská
část Praha-Libuš dokončila druhou etapu projektu podporujícího cyklodopravu

Projekt se týká
lokality rodinných domů, která je ze dvou stran ohraničena frekventovanými ulicemi
Libušská a Dobronická, denně tudy v obousměrném provozu projede až 17 000
vozidel. Dopravní řešení spočívá ve vytvoření zóny se zklidněným provozem, tj.
umístění vjezdových prahů z kruhových polštářů, vytvoření jednosměrných
ulic se zachováním obousměrného provozu cyklistů, snížení rychlosti na 30 km a  umístění lokálních zúžení vozovek
v ulicích Drůbežářská, Husařská, V Koutě, Burianova a Chladírenská.
Kromě nezanedbatelného vlivu na zklidnění dopravy a zamezení nežádoucího
průjezdu vozidel přispělo nové dopravní opatření k začlenění cyklistiky jako
rovnoprávného druhu dopravy ve městě. Zachování obousměrné cyklistické dopravy
v jednosměrných ulicích pomocí červených pruhů na vozovce je na území
města stále vzácně realizovaným dopravním řešením.

Řidiči, ve snaze
urychlit si cestu a vyhnout se přetížené křižovatce ulic Libušská - Dobronická,
projížděli rezidenční čtvrť, a to i přes umístěné značení „Zóna průjezd
zakázán", a často překračovali povolenou rychlost 40 km. Na základě podnětů od občanů
zadala městská část zpracování studie, která byla 10. října 2011 veřejně projednávána.
O veřejném setkání byli obyvatelé informováni dopisem vhozeným do poštovních
schránek. Debaty se zúčastnila necelá třetina dotčených obyvatel, byly probrány
a vysvětleny i jiné možnosti řešení, než navrhovala studie.  Připomínky a podněty ze setkání nechala
městská část zapracovat do projektu dopravního řešení. Realizace opatření pro
zklidnění lokality byla rozdělena do tří fází.  První dvě se již podařilo v letošním roce
dokončit, a to z rozpočtu městské části. Na všech vjezdech do zóny s rychlostí  sníženou 
na 30 km nechala městská část umístit příčné prahy tvořené malými
zpomalovacími kruhovými polštáři. Ve vybraných ulicích zavedla systém
jednosměrných ulic. Cyklistům obousměrný provoz v jednosměrkách umožnila
instalací vodorovného značení (červených pruhů pro cyklisty) a doplňkových tabulek.
Zbývá dokončit třetí část projektu, která spočívá v rozvlnění přímých
úseků komunikací pomocí zábran určených k lokálnímu zúžení ulic (umístěním
květináčů odpovídající velikosti osazené vhodnou zelení). Realizace poslední
fáze projektu se předpokládá během příštího roku.ikonka06.11.2012

Stížnosti, podněty a připomínky k PID

znakVeškeré podněty, stížnosti nebo připomínky týkající se pražské integrované dopravy lze podat přes o ...


více >>
ikonka28.08.2012

Cyklotrasa A 21 vyznačena

Cyklotrasa A 21 vyznačenaV průběhu července 2012 byla na území MČ Praha-Libuš vyznačena cyklotrasa A 21, která spojuje Modřan ...


více >>
ikonka17.06.2012

Nová cyklistická trasaNaší městskou částí budou

procházet celkem 2 hlavní cyklistické trasy. První z nich A 42, jejíž směrové
vedení bylo kompletně vyznačeno v roce 2010, spojuje centrum města
s územím za hranici Prahy ve směru na Hodkovice. Realizátorem i správcem
veškerého cykloznačení na této severojižní trase
(Palmovka-Vršovice-Spořilov-Kačerov-Libuš-Písnice) je Technická správa
komunikací hl.m. Prahy. Odpovědný zástupce této organizace městské části
přislíbil  do konce srpna letošního roku
dopravně vyznačit první část další plánované cyklotrasy A 21, která spojí
Modřany s Libuší a bude procházet chráněným územím Modřanská rokle.  Realizace je rozdělena celkem do tří etap a náklady
na instalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného značení se
předpokládají kolem půl milionů korun.

Cyklotrasa a 21 (Z-V)  (0.176 Kb)
ikonka15.05.2012

Plánovaná dopravní opatření v MČ Praha-Libuš

znakPro letošní rok plánuje městská část několik dopravních opatření, která by měla přispět ke zvýšení b ...


více >>
ikonka17.02.2012

Revitalizace parku a bezpečnější doprava

V rámci projektu revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie byly pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti celé lokality navrženy zpomalovací prahy v ulici Přírodní a U Zahrádkářské kolonie.

V ulici Přírodní bude proveden jeden zpomalovací práh, který bude současně sloužit jako přechod pro chodce v trase pro pěší, která propojuje jižní a severní část parku. V ulici U Zahrádkářské kolonie je navržen jeden zpomalovací práh v jižní části ulice u ulice Smotlachova, v jeho blízkosti bude umístěno tzv. „místo určené k přecházení".

Oba prahy jsou navrženy jako široké stavební zpomalovací prahy, které budou provedeny z betonové dlažby, jejich délka ve směru jízdy bude 4 m, šíře bude respektovat stávající šíři vozovky. Prahy budou kopírovat podélný i příčný sklon navazující vozovky. Řešení prahu umožní průjezd osobních automobilů rychlostí max. 30 km/hod.

ikonka13.01.2012

Cyklotrasy na území MČ Praha-Libuš

Cyklotrasy na území MČ Praha-LibušPřes území MČ Praha-Libuš procházejí 2 páteřní cyklotrasy


více >>
ikonka29.04.2011

Čistá Praha bez odtahů - Respektujeme Pražany. Respektujme Prahu.

Vážení Pražané,
hl.m. Praha vás žádá o spolupráci při pravidelném blokovém čištění ulic. Na plánovaný den čištění, prosím, přeparkujte svůj vůz mimo úsek čištění. Pomůžete tím udržovat ulice čisté a uklizené.

O termínu blokového čištění ve vašem okolí se dozvíte prostřednictvím dopravního značení zakazujícího stání vozidel, které bude rozmístěno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání.

V případě, že bude vaše vozidlo po dobu čištění stát v místě, kde je to přenosnou dopravní značkou zakázáno, nedojde k jeho odtažení. Ovšem vystavujete se riziku uložení blokové pokuty a zároveň znemožníte kvalitní vyčištění dané ulice.

Vyjděte vstříc svému městu i svým sousedům. Pomožte nám vyčistit Prahu tím, že v den blokového čištění ulice přeparkujete  svůj vůz. Děkujeme.

ikonka16.12.2009

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu

znakKe zvýšení bezpečnosti silničního provozu došlo díky několika úpravám chodníků a komunikací, které b ...


více >>
ikonka07.08.2009

Ulice Paběnická opravena

Ulice Paběnická opravenaZ rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy byla v průběhu července 2009 opravena ulice Paběnická.


více >>
ikonka31.07.2009

Schody v ulici Skalská

znakSchody mezi ulicemi Skalská a Na Šejdru byly opakovaně ničeny přejížděním terénního vozidla.


více >>
ikonka31.07.2009

Nový přechod v ulici K Lukám

znakZ důvodu zvýšení bezpečnosti chodců vznikl v ulici K Lukám nový přechod pro chodce. Předpokládá se, ...


více >>
ikonka16.07.2009

Oprava komunikace Paběnická

znakV červenci a srpnu budou probíhat opravy a udržovací práce na komunikaci Paběnická.


více >>
ikonka23.04.2009

Veřejné projednání rekonstrukce komunikací v Písnici

Veřejné projednání rekonstrukce komunikací v PísniciVe středu 11. března 2009 se v sále restaurace U Vokouna konalo Veřejné projednání k rekonstrukci ko ...


více >>
ikonka14.08.2008

Bezpečná cesta do školy

Bezpečná cesta do školy


více >>
ikonka11.08.2008

Bezpečnostní pásy - ROCBINDA

Bezpečnostní pásy - ROCBINDAV červenci 2008 byla na žádost naší městské části provedena Technickou správou komunikací hl. m. Pra ...


více >>
ikonka21.07.2008

DOMLUVME SE! - začíná reklamní část projektu proti alkoholu za volantem

znakJediný celostátní a současně dlouhodobý projekt, který oslovuje mladé řidiče ve věci prevence alkoho ...


více >>
ikonka22.01.2008

Vyloučení nákladní automobilové dopravy z Písnice

znakMěstská část Praha - Libuš požádala o zákaz vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhu) do ...


více >>
ikonka10.01.2008

Investiční akce dokončené v roce 2007

Investiční akce dokončené v roce 2007V loňském roce bylo na území naší městské části dokončeno několik investičních akcí: kompletní rekon ...


více >>
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý