Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správní a školství - Ověřování listin a podpisů


<< zpět na seznam článků
ikonka29.07.2008

Osvobození od poplatku

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ustanovení § 8, položka 4 a položka 5 sazebníku (příloha k zákonu).

Ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny je osvobozeno od poplatku např. pro nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Ověření podpisu je osvobozeno od poplatku např. pro výše uvedené organizace, ale i pro osoby, které prokáží, že jim byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Od poplatků jsou osvobozeny i např. státní orgány a státní fondy, územní samosprávné celky a jejich orgány. Dále jsou od poplatku osvobozeny úkony související s prováděním zákona o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, pro účely využití volebního práva.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba, která požádá o ověření listiny nebo podpisu) prokazatelně doloží před započetím úkonu, že se na prováděný úkon vztahuje osvobození od poplatku (např. předložením stanov organizace, průkazu ZTP).

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý