Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správní a školství - Jak vyřídit


<< zpět na seznam článků
ikonka17.12.2009

Přihlášení k trvalému pobytu v MČ Praha-Libuš

1. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. 
 

2. Změnu trvalého pobytu občan hlásí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občané Libuše a Písnice na ohlašovně = odbor správní a školství ÚMČ Praha - Libuš, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš.
Co je nutné vzít s sebou při ohlášení změny trvalého pobytu:

  • platný občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu
  • občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, lístek obdrží na ohlašovně 
  • pokud se občan přihlašuje k trvalému pobytu a není nájemcem ani vlastníkem, musí mu dát oprávněná osoba písemný souhlas na přihlašovacím lístku. Oprávněná osoba je ta osoba, která má nájemní nebo vlastnický vztah k bytu nebo nemovitosti.
  • za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek ve výši 50,- Kč je za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku, děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeniy
 

Občan je pak povinen dostavit se do 15ti dnů na ÚMČ Praha 12, odbor občansko-správních agend, Cílkova 796, Praha 4 - Modřany a požádat o vydání nového občanského průkazu s vyplněnou žádostí, občanským průkazem a s potvrzením o změně místa trvalého pobytu (občan obdrží na ohlašovně). Na tomto odboru se podávají i žádosti o vydání cestovního pasu.

ikonka vzor přihlašovacího lístku  (204.861 Kb)
ikonka vzor potvrzení o změně trvalého pobytu  (91.809 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý