Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správní a školství - Jak vyřídit


<< zpět na seznam článků
ikonka29.07.2008

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Na základě ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, může ohlašovna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě žádosti oprávněné osoby (vlastník nebo nájemce objektu) a to v případě

 1. byl-li zápis proveden na základě pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 2. byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl,
 3. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu
  a pokud občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v případě MČ Praha-Libuš je to na adrese: Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš.

Žádost podává oprávněná osoba , tj. osoba, která je starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Žádost by měla obsahovat:

 1. základní údaje oprávněné osoby
 2. základní údaje osoby, u které je žádáno o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 3. pokud je oprávněné osobě známo kde se osoba zdržuje, uvést její adresu
 4. podpis oprávněné osoby

K žádosti je nutno doložit:

 • doklad o vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části - např. výpis z katastru nemovitostí
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu - např. nájemní smlouva, dohoda o převzetí a užívání bytu, výpis z katastru nemovitostí.
 • pokud je více oprávněných osob, je možno k řízení pověřit příslušnou osobu plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena,
 • doklad o tom, že osoba, proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá - potvrzení pronajímatele (např. družstva), potvrzení o odhlášení ze služeb spojených s užíváním bytu
 • v případě, že osobě bylo zrušeno užívacího právo soudním rozhodnutím, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí,
 • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí.

Doklady se předloží v originále nebo ověřené kopii.

ikonka žádost  (32.768 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý